ÚVOD
SPC
O škole
Škola   poskytuje   základní   vzdělávání   pro žáky       se       speciálními       vzdělávacími potřebami,   a   to   pro   žáky   se   zdravotním postižením –   souběžným   postižením   více vadami.     Vzdělává     žáky     s     mentálním postižením    v kombinaci    s tělesným    nebo smyslovým   postižením   a   vadami   řeči,   tedy žáky   postižené   dvěma   nebo   více   na   sobě kauzálně nezávislými druhy postižení.
Od   1.9.2010   probíhá   ve   škole   ve   všech ročnících   řádné   vyučování   podle   Školního vzdělávacího   programu   pro   základní   školu speciální   „Společně   školou   i   životem",   č.j. 22927/2008-61,   který   je   zpracován   podle Rámcového    vzdělávacího    programu    pro základní školu speciální.
Školní   vzdělávací   program   je   u   každého žáka    doplněn    individuálním    vzdělávacím plánem.
Zřizovatelem   školy   je   Hlavní   město   Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.
Více...
Důležité informace
Fotografie z našich akcí
Copyright © 2018 Základní škola speciální. Všechna práva vyhrazena.
Nahoru Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz Školská rada