SPC
AKTUALITY
Aktuality
Copyright © 2018 Základní škola speciální. Všechna práva vyhrazena.
Zápis do školní docházky INFORMACE K ZÁPISŮM pro školní rok 2018/2019 Zápisy do ZŠ speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 a do přípravného stupně ZŠ speciální se konají v měsíci dubnu. Každému zájemci se věnujeme individuálně, proto je třeba si domluvit termín návštěvy školy na níže uvedených kontaktech: Tel.:	+420 274 817 133    	+420 728 303 221 E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz Ředitelka školy: Mgr. Michaela Smrčková Škola poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to žákům se zdravotním znevýhodněním – souběžným postižením více vadami. Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní školu speciální „Společně školou i životem", č.j. 22927/2008-61, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. ŠVP je u každého žáka doplněn individuálním vzdělávacím plánem. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je, aby žáci získali základy vzdělání. Prioritou je osvojení základních vědomostí, dovedností a návyků, které jsou potřebné při orientaci v okolním světě a dosažení sociálních dovedností, které pomohou při zapojení do běžného života. Výuku zajišťují speciální pedagogové, ve třídách je snížený počet žáků. Provoz školy a školní družiny je v pracovní dny a mimo dny školních prázdnin denně od 7.00 hodin do 16.00 hodin. Vzhledem ke zdravotnímu znevýhodnění dětí a žáků jsou všechny třídy a další prostory školy (terapeutické a odborné místnosti), umístěné v přízemí budovy a jsou zcela bezbariérové. Nahoru Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz
Oznámení V souladu s §24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy volné dny pro žáky na 3. a 4. ledna 2019.