SPC
AKTUALITY
Aktuality       
Copyright © 2018 Základní škola speciální. Všechna práva vyhrazena. Nahoru Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz
Informace pro rodiče Vláda schválila opětovné zahájení prezenční výuky ve speciálních školách od pondělí 12. 4. 2021. Rodiče obdrželi zprávu emailem. Bližší informace budou rodičům poskytnuty v pondělí 12. 4. při příchodu do školy či první den nástupu žáka do školy. Testování dětí a žáků Podmínkou prezenční výuky je testování antigenními testy 2x týdně. Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost ve vzdělávání - tito žáci nebudou vpuštěni do budovy školy. Testovat děti budou jejich zákonní zástupci za dohledu pedagogických pracovníků, a to každé pondělí a čtvrtek. V případě absence dítěte bude dítě otestováno zákonným zástupcem v první den po příchodu do školy. Po odběru budou rodiče s dětmi čekat 15 minut na výsledek testu. Zveřejnění provozu školy od 12. 4. 2021: Škola otevřena  7.00  -  14.00 h., školní družina otevřena 7.00 - 14.00 h mimo dobu vyučování, školské poradenské zařízení (SPC) otevřeno 8.00  -  15.30 h. Informace k zápisům informace k zápisům do třídy přípravného stupně základní školy speciální a k povinné školní docházce v Základní škole speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 pro školní rok 2021/2022 Termín: 6. dubna 9.00 - 14.00               7. dubna 9.00 - 14.00 Vzhledem k tomu, že se zájemcům věnujeme individuálně, žádáme vás, abyste si termín a hodinu návštěvy domluvili s ředitelkou školy Mgr. Michaelou Smrčkovou telefonicky na číslech 728 303 221 nebo 274 817 133 nebo emailem zs.starostrasnicka@seznam.cz
Upozornění Vážení rodiče, na základě změny opatření MZ ČR se žáci naší školy testují od 3. 5. 2021 pouze 1krát týdně, a to vždy v pondělí nebo u jednotlivců v jiný první den přítomnosti ve škole v daném týdnu.
Informace o výsledku přijímacího řízení K základnímu vzdělávání a do přípravného stupně ZŠ speciální byli pro školní rok 2021/2022 přijati všichni přihlášení uchazeči. V souladu se směrnicí GDPR je seznam uveden beze jmen. Číslo 2102 Číslo 2104 Číslo 2106 Číslo 2103
Provoz školní družiny o letních prázdninách Pro přihlášené žáky je ve dnech 1.7., 2.7. a 30.8., 31.8. v provozu školní družina denně od 8:00 do 13:00.
Volné pracovní místo Od 1. 9. 2021 přijmeme vychovatele/ku na plný úvazek s příslušným vzděláním. Bližší informace na tel. 607 592 915 nebo zs.starostrasnicka@seznam.cz.