SPC
AKTUALITY
Aktuality
INFORMACE K ZÁPISŮM pro školní rok 2019/2020 Zápisy do ZŠ speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 a do přípravného stupně ZŠ speciální se konají v měsíci dubnu. Každému zájemci se věnujeme individuálně, proto je třeba si domluvit termín návštěvy školy na níže uvedených kontaktech: Tel.: +420 274 817 133        +420 728 303 221 E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz Ředitelka školy: Mgr. Michaela Smrčková Škola    poskytuje    základní    vzdělávání    žákům    se    speciálními    vzdělávacími    potřebami,    a    to    žákům    se    zdravotním znevýhodněním – souběžným postižením více vadami. Vyučování   probíhá   podle   Školního   vzdělávacího   programu   (ŠVP)   pro   základní   školu   speciální   „Společně   školou   i   životem",   č.j. 22927/2008-61,   který   je   zpracován   podle   Rámcového   vzdělávacího   programu   pro   základní   školu   speciální.   ŠVP   je   u každého   žáka doplněn individuálním vzdělávacím plánem. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2. Cílem   výchovně   vzdělávacího   procesu   je,   aby   žáci   získali   základy   vzdělání.   Prioritou   je   osvojení   základních   vědomostí,   dovedností a   návyků,   které   jsou   potřebné   při   orientaci   v   okolním   světě   a   dosažení   sociálních   dovedností,   které   pomohou   při   zapojení   do běžného života. Výuku zajišťují speciální pedagogové, ve třídách je snížený počet žáků. Provoz školy a školní družiny je v pracovní dny a mimo dny školních prázdnin denně od 7.00 hodin do 16.00 hodin. Vzhledem   ke   zdravotnímu   znevýhodnění   dětí   a   žáků   jsou   všechny   třídy   a   další   prostory   školy   (terapeutické   a   odborné místnosti), umístěné v přízemí budovy a jsou zcela bezbariérové.
Copyright © 2018 Základní škola speciální. Všechna práva vyhrazena. Nahoru Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz