LIDÉ
SPC
1
Tereza Davidová
Mgr. Eva Englerová
třídní učitelka
3
Mgr. Jindřiška Haramulová
č  t elka
4
asistent pedagoga
5
Bc. Jana Jurdová
t elka
6
Mgr. Jakub Karásek
8
Mgr. Veronika Kocourková
9
Mgr. Bohdana Králová
Mgr. Pavlína Králová
11
Mgr. Karolína Krylová
12
Mgr. Petra Lancová
t elka
13
 Lenka Lašková
14
Alena Lněničková
15
Ing. Jan Malypetr
16
š  í    topič
17
Bc. Věra Rukavičková
sociální pracovnice SPC
18
Mgr. Kateřina Řeřichová
19
 Mgr. Zdeňka Severýnová
třídní učitelka
 Mgr. Michaela Smrčková
21
Mgr. Lucie Vanická
22
Mgr. Olga Vincencová
23
Mgr. Vendula Vinklerová
ž    SPC
Terezie Zahradníčková
a
Mgr. Zuzana Zobinová
třídní učitelka, speciální pedagožka, vedoucí SPC
ÚVOD
LIDÉ
SPC
AKTUALITY
FOTOGALERIE
ŠKOLA
KONTAKT
uklízečka, kuchařka
učitelka
vychovatelka
učitel
třídní učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
vychovatelka
vychovatelka, fyzioterapeutka
vychovatelka
hospodářka
uklízečka
asistent pedagoga
školník, asistent pedagoga
ředitelka školy
zástupkyně ředitelky školy
psycholožka SPC
Copyright © 2018 Základní škola speciální. Všechna práva vyhrazena.
Antonín Řeřicha
Nahoru
třídní učitelka
Zaměstnanci školy
Karel Hörbinger
Základní škola speciální Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 817 133 E-mail: skola@starostrasnicka.cz E-mail: zs.starostrasnicka@seznam.cz