Základní škola speciální

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 817 133
Email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

Speciálně pedagogické centrum

při ZŠ speciální, Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
tel.: +420 721 450 105, +420 274 776 437
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Poskytujeme tyto služby

 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku klientů předškolního a školního věku
 • podporu při začleňování do odpovídajícího typu školy, školského či jiného zařízení
 • psychologické a speciálně pedagogické poradenství pro rodiče, pedagogy, asistenty a ostatní, kteří jsou součástí týmu v péči o klienta
 • individuální a skupinové činnosti – speciální programy a terapie – nabídka přizpůsobena potřebám klientů – více v „Aktualitách“
 • podporu a vedení při společném vzdělávání ve školách různých typů
 • poradenství při tvorbě IVP v předškolních i školních institucích, seznámení s využitím vhodných pomůcek, doporučení odborné literatury
 • metodické vedení rodičů i pedagogů, výjezdy do kmenových škol, do zařízení a rodin
 • sociálně právní poradenství – poskytování základních informací o sociálních dávkách, podporu při komunikaci s kompetentními institucemi, zprostředkování kontaktů, poskytování aktuálních informací o možnostech mimoškolních aktivit a o využívání asistenčních služeb aj.
 • při podpoře a péči o klienty spolupracujeme v týmu - se vzdělávacími a dalšími institucemi, s odborníky z oblastí školství a zdravotnictví, s dalšími poradenskými zařízeními apod.

Mezi klienty SPC patří: 

 • děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami na podkladě vícečetného zdravotního znevýhodnění od 3 do 26 let
 • klienti zařazení v běžných MŠ, ZŠ a SŠ, v různých typech speciálních škol a zařízení, dále klienti v rodinách

Najdete nás:

 • SPC sídlí v budově školy ZŠ speciální, Starostrašnická 45, Praha 10

Těší se na vás:

 • Mgr. Zuzana Zobinová – vedoucí , speciální pedagog SPC
 • Mgr. Vendula Vinklerová – psycholog SPC
 • Bc. Věra Rukavičková – sociální pracovnice SPC

       a další, kteří nám externě pomáhají v zajištění odborné péče

Ve školním roce 2017/2018 naše SPC opět nabízí skupinové aktivity zaměřené na všechny věkové kategorie našich klientů – dětí a žáků.

Nabídka aktivit je vytvořena s ohledem na speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků. V průběhu školního roku je aktualizován seznam zájemců. 

 

Aktuality SPC

Oznámení SPC

Oznamujeme, že v době čerpání dovolené,      od 10. 7. 2018 do 27.8. 2018, nás lze kontaktovat pouze emailem na spc.starostrasnicka@email.cz

Přejeme příjemnou dovolenou a krásné léto.