Základní škola speciální

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 817 133
Email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

Školská rada

V souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb.( školský zákon) se 2. června 2017 uskutečnily v Základní škole speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 volby školské rady s tímto výsledkem:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

Vlastimil Osoba
Pavla Kovárníková

Za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni:

Mgr. Zdeňka Severýnová
Terezie Zahradníčková

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Radek Lojda
Mgr. Pavel Mareš

Předseda:

Mgr. Zdeňka Severýnová

 

Zápisy z jednání jsou k dispozici u ředitelky školy.